Nyheder fra Munkebo

2 °
Mange skyer

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Munkebo og omegn

Job tilbydes:
Aktivitetsmedarbejder til Socialpsykiatrien
Vores aktivitetstilbud Nytoften, søger en ny kollega i fast stilling fra den 1. februar 2022. Stillingen er på 37 timer om ugen, men er du den helt rette til stillingen, kan vi imødekomme ønsker ned til 32 timer om ugen.Dine opgaver vil være i Nytoftens aktivitets- og samværstilbud, som er etableret efter Servicelovens §104.Vi udvikler os mod den Recoveryorienterede rehabilitering og har fokus på øget borgerinddragelse i vores praksis. Vi er et tilbud i forandring, derfor er det vigtigt med tålmodighed, og at du som person trives og får energi af, at skulle sætte dig selv i spil i udviklingen af tilbuddet.I Nytoften er tilknyttet tre medarbejdere, hvor du, som en af de tre, i samarbejde med øvrige kollegaer i bostøtten og brugerne af huset, vil have stor indflydelse på indhold og udvikling af vores tilbud.Der er ca. 25 borgere tilknyttet Nytoften, og de benytter tilbuddet i varieret grad.I vores nuværende aktivitetsprogram er bla. motionsrettet aktiviteter som svømning, gåtur, bowling og fitness, samt mere stillesiddende aktiviteter som kreativt værksted og syning.Vi er særligt opmærksomme på fremadrettet også at kunne tilgodese den yngre borgergruppe i 30'erne og 40'erne. For at ramme denne målgruppe er der behov for udvikling af nye typer af aktiviteter, som bliver bindeleddet til lokale fællesskaber og foreningslivet. Denne udvikling har vi et stort ønske om, at du vil bidrage til.Vores metoder tager udgangspunkt i kognitive tilgange, men vi tilstræber et bredere metodeudbud. Skriv derfor gerne, hvis du benytter andre metodiske tilgange, som kan kvalificere praksis.Arbejdstiden vil være i dagtimerne på hverdage, med undtagelse af torsdag, hvor vi har åbent fra 12-19.Vi søger en person som:har en social- eller sundhedsfaglig grunduddannelse, som fx pædagog, assistent, ergoterapeut, socialrådgiver eller sygeplejerske.har erfaring indenfor aktivitets- og psykiatriområdet.har erfaring med gruppebaserede tilbud.er anerkendende i tilgangen til borgere og kollegaer.har indsigt i egne kompetencer og kan bede om hjælp.kan strukturere eget arbejde og indgå i et flerfagligt samarbejde med mange forskellige samarbejdspartnere.er udviklingsorienteret og kan arbejde selvstændigt samt i teams.har gode formidlingsegenskaber i skrift og tale.har kørekort.Vi tilbyder:en velfungerende miljø, med gode kollegaer.en spændende arbejdsplads i udvikling.et alsidigt job med selvstændige opgaver.et dialogbaseret miljø med varierede arbejdsopgaver.mulighed for faglig og personlig udvikling.engagerede samarbejdspartnere.ekstern supervision.Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.For yderligere oplysninger kan leder Minna Vig Stærmose, 30 44 97 16 kontaktes på hverdage.Ansøgningsfrist er tirsdag den 14. december 2021, og det forventes, at samtalerne afholdes den 21. december 2021.Kerteminde Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alleuanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger. Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=ba29a7dd)
Kerteminde
Indrykket 30. november på JobNet
Job tilbydes:
Engageret aktivitetsmedarbejder søges til Paletten
Vores aktivitetstilbud Paletten i Munkebo, søger en ny kollega i fast stilling fra den 1. februar 2022, 35 timer ugentligt.Paletten er et aktivitets- og samværstilbud for borgere med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse efter servicelovens § 104. Vores 10 medarbejdere tilbyder aktiviteter i hverdagene, hvor 36 borgere kommer mellem 2 og 5 dage om ugen.Fælles for medarbejdergruppen er, at vi til stadighed er nysgerrige på egen praksis og på at udvikle Paletten, så borgerne trives og har et varieret aktivitetstilbud. Det er for os vigtigt, at borgerne i Paletten er medbestemmende og oplever sig betydningsfulde. Både borgere og medarbejdere bidrager ud fra interesser og kompetencer til Palettens fælles hverdag og alle bidrag er vigtige.Dine arbejdsopgaver vil primært være at planlægge og gennemføre aktiviteter med borgerne, som tilhører vores "Liv og bevægelses" gruppe.Gruppen består pt. af 7 borgere i 20'erne med bl.a. multiple funktionsnedsættelser samt atypisk autismespektrumforstyrrelse. Flere af dem er immobile og har nedsat verbal tale. Borgerne i denne gruppe har eget aktivitetsprogram, hvor vi tilbyder gruppen aktiviteter af vedligeholdende samt udviklende karakter, hvor alternativ kommunikation og sansestimulation er en naturlig del af hverdagen. Vi har aktiviteter som udeliv, svømning, motion & bevægelse samt musik. Der forekommer forflytninger både med og uden hjælpemidler. Ligesom opgaverne indebærer hjælp til måltider og personlig hygiejne.Arbejdstiden vil primært være i dagtimerne på hverdagen, men vi har aftenåben om torsdagen, hvorfor der hver, eller hver anden torsdag er arbejdstid omkring tidsrummet 11-20.30.Vi søger en person som:er uddannet indenfor det social- eller sundhedsfaglige område.har viden og erfaring med borgere med varierede funktionsnedsættelser  – herunder alternativ og supplerende kommunikation.viden eller interesse for at arbejde med autismespektrumforstyrrelser.har en anerkendende tilgang til borgere og kollegaer.har gode samarbejdsevner og kan indgå i flerfaglige kontekster med forskellige samarbejdspartnere.har kørekort og kan køre minibus.har gode formidlingsegenskaber i skrift og tale.Vi er samtidig interesseret i at høre, hvilke erfaringer og interesser du kan bidrage med i et kommende aktivitetsprogram. Skriv derfor gerne, hvis du fx kan synge og spille, eller har andre input til udvidelse af vores nuværende aktivitetsprogram.Vi tilbyder:en spændende arbejdsplads i udvikling med gode fysiske rammer for varierede aktivitetsmuligheder i nærmiljøet.kollegaer med forskellige kvalifikationer som supplerer hinanden.mulighed for at præge indholdet i stillingen.mulighed for faglig og personlig udvikling.et dialogbaseret miljø med varierende arbejdsopgaver.Løn efter gældende overenskomst.Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til leder Minna Vig Stærmose 30 44 97 16.Ansøgningsfrist er mandag den 12. december 2021.Kerteminde Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alleuanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger. Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=51207647)
Kerteminde
Indrykket 25. november på JobNet
Job tilbydes:
Fritidsjob som sundhedsspire i Kerteminde Kommune
Vil du have et fritidsjob med mening? Bliv sundhedsspire i Kerteminde Kommune!Er du mellem 14-17 år og har du lyst til at få et meningsfuldt fritidsjob på et plejecenter? Vil du være med til at skabe liv og glæde for ældre mennesker?Så er du måske én af vores nye sundhedsspirer i Kerteminde Kommune!Som sundhedsspire bliver du ansat på et af kommunens plejecentre og her får du en spændende mulighed for at arbejde med andre mennesker – og samtidig undersøge om en karriere som sygeplejerske, social- og sundhedsassistent- eller social- og sundhedshjælper er noget for dig.Om jobbetSom sundhedsspire vil din primære opgave være at hygge dig med beboerne og lave små aktiviteter. Du får et job med gode muligheder for at skabe livskvalitet for andre mennesker – og samtidig kan du få erfaring med et arbejde på sundhedsområdet.Inden du starter som sundhedsspire vil du blive inviteret til et informationsmøde, hvor du vil blive yderligere introduceret til dit nye job. Når du starter på arbejde vil du få en kontaktperson, som vil støtte og introducere dig til beboere, kollegaer og faciliteter på plejecenteret. Kontaktpersonen og det øvrige personale på plejecenteret vil hjælpe og være til rådighed for spørgsmål, når du er på arbejde.Dine arbejdsopgaver kan fx være, at:spille spil, læse historier/avis eller se en filmgå eller cykle en tur, bowlinglave pynt til årstider, lave neglebar, bage småkagerdeltage i små praktiske opgaver såsom borddækning og pyntning.Du vil få arbejdstøj i form at en t-shirt, hvor man kan se, at du er ansat som sundhedsspire i et fritidsjob.Dine arbejdstider vil være om eftermiddagen 2 gange ugentligt. Du aftaler med din leder, hvilke dage og tidspunkter det passer bedst for dig, og i forhold til din skole, at møde ind på plejecenteret. Om digFørst og fremmest skal du have lyst til at være noget for andre mennesker. Du skal kunne se dig selv være aktiv og udadvendt i mødet med beboerne, og du skal have lyst til at hygge dig med ældre mennesker og lave små aktiviteter på plejecenteret.Du behøver ikke at have nogen erfaring med et fritidsarbejde, men du skal have gåpåmod og turde prøve nye ting og opgaver. Løn og ansættelsesvilkårStillingen er fra 1. februar 2022 og foreløbig frem til foråret 2024, eller når du fylder 18 år.Du ansættes efter gældende overenskomst for området, der er indgået i samarbejde med FOA.Inden du starter som sundhedsspire vil du og dine forældre blive inviteret til et velkomstmøde på Fjordly Plejecenter. Her vil vi fortælle om dine rettigheder som ungarbejder, dine arbejdsopgaver samt tavshedspligt og etik i arbejdet med andre mennesker. Vil du vide mere?Ønsker du at vide mere om stillingerne som sundhedsspire, er du velkommen til at kontakte uddannelseskoordinator Kristina Børsholt på mail: krbo@kerteminde.dk eller på tlf. 65151053/ 21149954.Du kan også benytte plejecentrenes hjemmesider og blive klogere på, hvor det er muligt at søge ind som sundhedsspire.Birkelund Plejecenter, LangeskovDalsbo Plejecenter, RynkebySvanehøj Plejecenter, KertemindeFjordly Plejecenter, KertemindeLindhøj Plejecenter, Munkebo Praktisk infoAntal stillinger i alt: 10Du bedes skrive i din ansøgning, hvilket plejecenter-(e) du gerne vil arbejde på.Der er ansøgningsfrist den 9. januar 2022.Samtaler vil blive afholdt i ugerne efter ansøgningsfristen. Du vil blive indkaldt til jobsamtale eller modtage afslag – begge via mail.Kerteminde Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alleuanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger. Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=47f71791)
Kerteminde
Indrykket 26. november på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk