Nyheder fra Munkebo

11 °
Overskyet

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Munkebo og omegn

Job tilbydes:
10 social- og sundhedsassistentelever søges til januar 2022 i Kerteminde Kommune
Har du lyst til at uddanne dig i et spændende og udviklende læringsmiljø med høj kvalitet? Har du lyst til en meningsfuld uddannelse inden for omsorg og sundhed, hvor du kombinerer praktik med teori? Vil du udvikle dig og opnå stærke kompetencer indenfor sundhedsområdet og blive en del af en meget efterspurgt og attraktiv medarbejderprofil? Har du lyst til at indgå i tværfagligt samarbejde, så kan du være en af de elever, som vi søger til en lønnet uddannelse, der tager ca. 46 måneder og veksler mellem skole og praktik. De mennesker, du kommer til at møde i dit arbejde, kan være unge, ældre, syge, borgere med psykiatriske lidelser eller handicappede, der har brug for professionel pleje og omsorg. Du er en del af et tværfagligt team, hvor der arbejdes rehabiliterende, sundhedsfremmende og forebyggende. I Kerteminde Kommune er der ansat social- og sundhedsassistenter på plejecentre, ude i hjemmeplejen og på specialinstitutioner. Den første praktik vil altid være på et af vore 5 plejecentre, hvor du har en tæt kontakt til en praktikvejleder og faglærte kollegaer.   Vi forventer, at du: Udviser interesse og initiativ til at lære og har lyst til at udvikle dig som fagperson  Er god til at samarbejde og tager ansvar Er god til at kommunikere skriftligt og mundtligt Er mødestabil Kan cykle Du kan læse meget mere om social- og sundhedsassistentuddannelsen på www.sosufyn.dk   Adgangskrav: Som udgangspunkt skal du have bestået Grundforløb 2 (GF2) målrettet SSA-uddannelsen. Pr. 1/7 2021 er det dog muligt for ansøgere over 25 år at søge ansættelse på grundforløbet. Såfremt du søger om ansættelse fra grundforløbet, skal dette fremgå af ansøgningen. En sådan ansættelse kræver, at du er optaget/eller har søgt optagelse på det grundforløb, der starter medio september 2021. Optagelsen til et grundforløb sker via www.optagelse.dk. Der er mulighed for at søge med andre relevante uddannelser f.eks. SSH. Det betyder, at du skal sende en anmodning til Social- og Sundhedsskolen Fyn om at få lavet en realkompetencevurdering/uddannelsesplan, som skal sendes sammen med din ansøgning.   Løn- og ansættelsesvilkår: Overenskomst mellem KL og FOA. Løn første år: 13.173,10 kroner pr. måned. Løn andet år: 15.053,17 kroner pr. måned.   Voksenelever: Er du fyldt 25 år, når du begynder på din uddannelse, og har du et års relevant beskæftigelse inden for de sidste fire år, får du voksenelevløn. Du skal selv dokumentere, at du har et års relevant beskæftigelse inden elevkontraktens indgåelse. Voksenelevlønnen er løntrin 11 plus et grundlønstillæg, svarende til 21.098 kroner pr. måned. Arbejdstiden er 37 timer ugentligt med skiftende mødetider. Mest almindelige mødetid er kl. 07.00.   Voksenlærlingeløn: Derudover er der mulighed for at blive ansat på voksenlærlingeløn, hvis du er: Dagpenge-, kontanthjælps- uddannelseshjælpsmodtager eller integrationsydelsesmodtager og du er ufaglært med mere end 2 måneders forudgående ledighed, eller har en forældet uddannelse som faglært. Tal med dit lokale jobcenter om du er berettiget.   Når du sender din ansøgning, bedes du indsende AL relevant dokumentation såsom: RKV  - Realkompetencebevis Eksamensbeviser Anbefalinger/udtalelser fra tidligere arbejdsgivere. I Kerteminde Kommune optages elever på baggrund af en samlet vurdering af din ansøgning dit CV og den medsendte dokumentation.   Straffeattest: I forbindelse med ansættelse indhentes offentlig straffeattest.   Ansøgningsfrist: Den 15. oktober 2021. For yderligere oplysninger kontakt uddannelseskoordinator Kristina Børsholt via mail: krbo@kerteminde.dk  eller på telefon 6515 1053/ 2114 9954 eller koordinerende praktikvejleder Trine Rath Lindskov via mail : trn@kerteminde.dk eller på telefon 6515 2366 / 3046 7008.   Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=70fa808f)
Sundhed, Handicap & Rehabilitering
Indrykket 17. september på JobNet
Job tilbydes:
8 social- og sundhedshjælperelever med start 13. januar 2022
Kom og vær en del af holdet!8 social- og sundhedshjælperelever til Kerteminde Kommune med start 13. januar 2022.Vil du uddannes indenfor et omsorgsfag, hvor du arbejder med mennesker, der er fysisk, psykisk eller socialt udfordrede, så kan du være den elev, vi søger til en lønnet uddannelse, som varer 14 måneder, hvoraf de 17 uger er i skole.I Kerteminde Kommune har vi fokus på et positivt læringsmiljø, hvor vi både vægter tryghed og faglig udvikling for vores elever. Du bliver en del af et tværfagligt team, hvor der arbejdes med rehabilitering, sundhedsfremme og forebyggelse.I vores kommune vil den første praktik altid være på et af vores 5 plejecentre. Alle vores elever kommer også i praktik i én af hjemmeplejens udegrupper. I hver af dine praktikker får du en vejleder, som du samarbejder med omkring din faglige udvikling og dine praktikmål.I praktikkerne arbejder du med borgere, der har behov for hjælp i hverdagen. Arbejdet foregår i tæt samarbejde med kolleger. Du vil gradvist få flere selvstændige opgaver.I det praktiske arbejde hjælper du med det, som borgeren ikke selv kan, bl.a. med personlig hygiejne, bad, af- og påklædning, rengøring, tøjvask og hjælp til spisning.  Vi forventer, at du:er motiveret, har lyst til læring og til at udvikle digdeltager aktivt i eget uddannelsesforløber mødestabilkan arbejde selvstændigt, ansvarligt og tage initiativ til løsning af opgaverudviser respekt og forståelse for andre menneskerkan cykle.ved ansættelse kan fremvise en tilfredsstillende straffeattest.Du kan læse meget mere om social- og sundhedshjælperuddannelsen på dette link: http://www.sosufyn.dk  Adgangskrav:For at komme i betragtning som elev skal du inden 12. januar 2022 have bestået GRUNDFORLØB 2 (GF2).Hvis du er over 25 år, skal du have foretaget en realkompetencevurdering (RKV) for at afklare, om du opfylder adgangskravene, eller om du skal gennemføre dele af GRUNDFORLØB 2 på SOSU-skolen. Optagelsen til et grundforløb sker via www.optagelse.dk  Løn- og ansættelsesvilkår:Overenskomst mellem KL og FOA.Arbejdstiden er 37 timer ugentligt med skiftende mødetider. Mest almindelige mødetid er kl. 07.00.Som SSH-elev er du enten berettiget til almindelig elevløn, som pr. 01.09.19 udgør 11.947,78 kr./mdr. eller voksenelevløn, som er svarende til 21.098,14 kr./mdr.Kriterierne for voksenelevløn er: du er fyldt 25 år og har minimum et års relevant erfaring med pleje og omsorg til voksne indenfor de sidste 4 år – med gennemsnitlig 24 timer ugentligt.Hvis du er 25 år eller derover og ikke er berettiget til voksenelevløn, kan du kontakte dit lokale jobcenter og undersøge muligheden for at søge voksenlærlingeløn. Lønnen er svarende til en voksenelevløn.  Når du sender din ansøgning bedes du indsende al relevant dokumentation såsom:CVRKV - realkompetencebevisEksamensbeviserAnbefalinger/udtalelser fra tidligere arbejdsgivere.  Løn- og ansættelsesvilkår:For yderligere oplysninger kontakt koordinerende praktikvejleder Trine Nielsen på trn@kerteminde.dk eller på telefon 65152366 eller uddannelseskoordinator Kristina Børsholt på mail: krbo@kerteminde.dk eller telefon 65151053/ 2114 9954.Får du et afslag på din ansøgning om elevstilling, er Kerteminde Kommune forpligtet til at registrere afslaget. Oplysningerne registreres på Praktikpladsen.dk og overføres til Datavarehuset i Styrelsen for It og Læring. Oplysningerne indsamles udelukkende til statistiske formål. De registrerede oplysninger er ikke synlige for dig eller offentligheden. Indsamlingen af disse data sker med hjemmel i §58 i Bekendtgørelse om Erhvervsuddannelser.Kerteminde Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alleuanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 kommune@kerteminde.dkKerteminde Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alleuanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger. Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=110fcbbe)
Kerteminde
Indrykket 16. september på JobNet
Job tilbydes:
Visitator til Sundhed, Handicap og Rehabilitering
Vi mangler en fagligt stærk visitator til vores team af visitatorer.Arbejdsopgaverne består primært i visitation til hjemmepleje, praktisk bistand og sagsbehandling af rehabiliteringsforløb hos borgere i eget hjem, jævnfør SEL § 83, 83a og samt § 84.Tiltrædelse 1. november 2021 eller gerne hurtigere. Timetallet taler vi om.  Hvem er vi?Visitatorteamet består af 8 medarbejdere med forskellige sundhedsfaglige uddannelser, samt en kollega der koordinerer rehabiliteringsforløbene.Vi er en del af fælles Myndighed, der også består af hjælpemiddelteamet med 8 kolleger, hjælpemiddeldepotet med 5 kolleger, samt af Handicap og Psykiatri-teamet med 5 kolleger.Alle deltager i 3 tværfaglige teams med faste ugentlige møder. Vi indgår desuden i faste hold i hjemmeplejens 8 grupper. Primære arbejdsopgaverVi behandler ansøgninger om personlig og praktisk hjælp, ældre- og plejeboliger, rehabiliteringsophold, pleje- og pasningsorlov samt koordinerer udskrivelser fra sygehuset. Vi ser gerne at vores nye kollega er glad for administrativt arbejde, i det mange opgaver vil være på kontoret, hvor alle henvendelser kommer ind.I fælles Myndighed vægtes den rehabiliterende tænkning højt, og vi har øje for hver enkelt borgers ressourcer.  Vi søger en ergoterapeut, fysioterapeut eller sygeplejerske, der har erfaring med sagsbehandling på hjemmeplejeområdetgode samarbejdskompetencer, og som ser sig selv som borgerens og de pårørendes samarbejdspartnergode IT-færdigheder, gerne med erfaring med Nexus omsorgssystemgod kommunikations- og formuleringsevne både på skrift og i taleevne til at arbejde selvstændigt, målrettet og struktureret og sikre høj faglig kvalitet i opgaveløsningen, også i pressede situationerhøj grad af faglighed, herunder evnen til at analysere og vurdere behov for rehabilitering og/eller hjemmepleje med udgangspunkt i borgerens ressourcervilje og evne til tværfagligt samarbejde internt i Myndighed og eksternt med sygehus, hjemmepleje, rehabilitering, øvrige kolleger i kommunen m.fl.   Vi kan tilbyde En høj grad af selvstændig tilrettelæggelse af opgaveløsningenGodt og tæt kollegaskab i visitatorteamet og i hele Myndighed med fagligt dygtige og engagerede medarbejdereEt job med gode muligheder for faglig og personlig udviklingEn fleksibel arbejdsplads med godt socialt sammenhold, rum til humor og plads til den enkelteEn organisation i rivende udvikling med fokus på borgerne og deres mål og ønsker samt på rehabilitering og tværfaglighed.  Yderligere oplysningerEr du interesseret i at høre mere om stillingen, er du meget velkommen til  kontakte visitator Lene Dalsgard på telefon 65151059 eller Tine Kolmos på telefon 65151107 eller enhedsleder for Myndighed og hjælpemidler Elsebeth Udengaard 21241967 eller mail eux@kerteminde.dk  AnsøgningsfristDen 24. september 2021 kl. 12.00. Samtaler forventes afholdt den 28. eller 29. september 2021.  AnsættelseDer er tale om en fast stilling med ansættelse 1. november 2021, evt. før.Løn og ansættelse efter gældende overenskomst.Kerteminde Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alleuanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger. Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=2339a93c)
Kerteminde
Indrykket 13. september på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk