Bliv Social- og Sundhedsassistent med Gymnasieeksamen ved Kerteminde Kommune

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Søges til august 2024

Har du lyst til at uddanne dig i et spændende og udviklende læringsmiljø med høj kvalitet og stå med en studentereksamen i samme hug ?

Har du lyst til en meningsfuld uddannelse indenfor omsorg og sundhed, hvor du kombinerer praksis med teori? Vil du udvikle dig og opnå stærke kompetencer indenfor sundhedsområdet og blive en del af en meget efterspurgt og attraktiv medarbejderprofil, samtidig med, at du sideløbende læser gymnasiale fag?

Har du lyst til at indgå i tværfagligt samarbejde, så kan du være en af de elever, som vi søger til en lønnet uddannelse, der tager ca. 46 måneder og veksler mellem skole og oplæring.

De mennesker, du kommer til at møde i dit arbejde, kan være unge, ældre, syge, borgere med psykiatriske lidelser eller handicappede, der har brug for professionel pleje og omsorg.

Du er en del af et tværfagligt team, hvor der arbejdes rehabiliterende, sundhedsfremmende og forebyggende.

I Kerteminde Kommune er der ansat social- og sundhedsassistenter på plejehjem, ude i hjemmeplejen og på specialinstitutioner.
Den første oplæring vil altid være på et af vore 5 plejehjem, hvor du har en tæt kontakt til en oplæringsvejleder og faglærte kollegaer.

Vi forventer, at du som SSA- EUX elev:

 • Udviser interesse og initiativ til at lære og har lyst til at udvikle dig som fagperson
 • Er god til at samarbejde og tager ansvar
 • Er god til at kommunikere skriftligt og mundtligt
 • Er medansvarlig for egen læring
 • Er mødestabil
 • Kan cykle
Videreuddannelse
Social- og sundhedsassistentuddannelsen med EUX giver dig mulighed for at søge ind på mellemlange videregående uddannelser via kvote 1.
Du kan for eksempel søge ind på følgende:
 • Sygeplejerske
 • Jordemoder
 • Farmakonom
 • Ernæring og sundhed
 • Fysioterapeut
 • Bioanalytiker
 • Ergoterapeut
 • Katastrofe- og risikomanager

Du kan læse meget mere om social- og sundhedsassistentuddannelsen på www.sosufyn.dk

Adgangskrav:
For at komme ind på grundforløb 1 på EUX, skal du have bestået folkeskolens afgangsprøve inden for de seneste 14 måneder. Hvis det er mere end 14 måneder siden, at du bestod folkeskolens afgangsprøve, kan du kontakte SOSU Fyn – uddannelsesvejledning, for at høre om dine muligheder.

Løn- og ansættelsesvilkår:
Overenskomst mellem KL og FOA.
Første år: 14.170,65 kroner.
Andet år: 16.182,23 kroner.

Når du sender din ansøgning bedes du indsende AL relevant dokumentation såsom:
RKV - Realkompetencebevis
Eksamensbeviser
Anbefalinger/udtalelser fra tidligere arbejdsgivere

I Kerteminde Kommune optages elever på baggrund af en samlet vurdering af din ansøgning, dit CV og den medsendte dokumentation.

Straffeattest
I forbindelse med ansættelse indhentes offentlig straffeattest.

Ansøgningsfrist: den 29. maj 2024, og jobsamtaler afholdes mandag den 3. juni 2024.

For yderligere oplysninger kontakt uddannelsesansvarlig Kristina Børsholt via mail: krbo@kerteminde.dk eller på telefon 2114 9954 eller uddannelseskoordinator Trine Rath Lindskov via mail : trn@kerteminde.dk eller på telefon 3046 7008

Får du et afslag på din ansøgning om elevstilling, er Kerteminde kommune forpligtet til at registrere afslaget. Oplysningerne registreres på lærepladsen.dk og overføres til Datavarehuset i Styrelsen for It og Læring. Oplysningerne indsamles udelukkende til statistiske formål. De registrerede oplysninger er ikke synlige for dig eller offentligheden. Indsamlingen af disse data sker med hjemmel i §58 i Bekendtgørelse om Erhvervsuddannelser.

Kerteminde Kommune ligger i det nordøstlige Fyn i en smuk og varieret natur. Kommunen har tæt på 25.000 indbyggere og byder på et aktivt forenings- og erhvervsliv og gode idræts- og fritidsmuligheder.

Kommunen har ca. 1.800 medarbejdere, der arbejder ud fra vores særlige kerneværdi, som er fællesskab, hvor vi både er tæt på hinanden og på borgerne.

Udover fællesskabet prioriterer og arbejder vi også med vores øvrige værdier i dagligdagen: Kvalitet, Nærvær, Udvikling og Trivsel. Herudover er dialog og samarbejde nøgleord, der kendetegner god ledelse i Kerteminde Kommune.

Organisationen baserer sig på flade strukturer, stor selvbestemmelse og gode udviklingsmuligheder, og vi er en røgfri arbejdsplads med røgfri arbejdstid.

Hvis du i dit nye job er IT bruger, kan der i forbindelse med din ansættelse være krav om, at du identificerer dig med dit MitID, du vil i så fald kontaktes herom.

Kerteminde Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=2ad7a941)

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Kerteminde Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Kerteminde Kommune, Lindøalleen, 5330 Munkebo

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 29-05-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6053040

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet