Faglig koordinator til Sundhedsfremme og Forebyggelse

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Sundhedsfaglig koordinator
Kerteminde Kommune søger 1. februar 2024 en sundhedsfaglig koordinator, 37 timer/uge til "Team Sundhedsfremme og Forebyggelse".

Du skal som sundhedsfaglig koordinator, i tæt samarbejde med ledelse og medarbejdere, være med til at udvikle og implementere sundhedsindsatser, der udmøntes bl.a. fra kommunens sundhedspolitik og politisk prioriterede indsatsområder.

Du skal som koordinator have blik for de nationale, regionale og lokale sundhedstendenser, som du sammen med teamet og samarbejdspartnere omsætter til praksis. Du skal kunne give faglig sparring i teamet og sikre en rød tråd i de mange forskelligartede opgaver. Din rolle vil også være som tovholder på bl.a. projekter, ligesom du skal repræsentere sundhedsområdet i det tværfaglige rehabiliteringsteam og deltage i samarbejdet med andre både interne og eksterne samarbejdspartnere. Det forventes, at du også selv indgår i konkrete sundhedsopgaver som fx patientskoler.

"Team Sundhedsfremme og Forebyggelse" er et fagligt engageret og dygtigt team med et godt kollegaskab. Teamet består af forebyggelsesvejledere, klinisk diætist, demenskoordinatorer samt forløbskoordinatorer inden for KOL, hjerte, diabetes, kroniske rygproblemer, erhvervet hjerneskade, kræft og depression. Der gives tilbud efter Sundhedslovens § 119 stk. 1-3, Serviceloven § 79a og Sundhedsaftalen for Region Syddanmark og de 22 kommuner. Der er fokus på en tidlig indsats og sammenhængende og koordinerende indsatser på tværs af sektorer, kommune og civilsamfund. Der ydes en særlig indsats over for borgere i sårbare livssituationer.

Med den overordnede vision "Fællesskab i Kerteminde" som ramme, understøtter vi kerneopgaven som er, at styrke borgerens evne til at tage bedst muligt vare på sig selv for at fremme borgerens oplevelse af liv, sundhed, udvikling og værdighed. Det sker altid i samarbejdet med borgeren og fællesskabet omkring os.

Vi forventer, at du

  • Har en sundhedsfaglig uddannelse på bachelorniveau, gerne suppleret med anden relevant uddannelse og erfaring med sundhedsfremme og forebyggelse
  • Har en sundhedsvidenskabelig tilgang som grundlag for en relationel tilgang til kerneopgaven, der involverer borgeren aktivt
  • Har erfaring med udvikling og implementering af sundhedsprojekter og indsatser
  • Kan udvikle og kvalitetssikre indsatser, baseret på evidens og best practise med afsæt i borgerens håb, ønsker og drømme
  • Er analytisk, struktureret og har lyst til at arbejde med både drift og udvikling
  • Har gode samarbejdsevner og er åben, tillidsskabende og imødekommende
  • Har erfaring i at samarbejde med civilsamfund bl.a. patientforeninger
  • Kommunikerer anerkendende og tydeligt i skrift og tale
     
"Team Sundhedsfremme og Forebyggelse" er en del af "Ældre, Handicap og Sundhed", som er en afdeling, der er udviklingsorienteret og vægter fællesskab, et tillidsfuldt samarbejde og faglig sparring højt. Vi samarbejder om at skabe en god arbejdsplads med fokus på faglighed, kvalitet og udvikling.

Vi tilbyder et fagligt, selvstændigt job med mange spændende udfordringer og mulighed for faglig og personlig udvikling, indflydelse og ansvar på arbejdet og en fleksibel arbejdstilrettelæggelse.

Ansøgningsfristen er 11. december 2023
Samtaler forventes afholdt 19. december 2023
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og efter principperne for lokal løndannelse.
Vi gør opmærksom på, at der indhentes straffeattest inden ansættelse finder sted.

Nærmere oplysninger kan fås hos Leder for Sundhed og Træning, Estell F. Larsen, Mobil: 30443304 eller e-mail: efl@kerteminde.dk

Sundhedspolitik (høringsudkast) 
Værdighedspolitik og Sundhedspolitik (kerteminde.dk)

Personalepolitik:
https://kerteminde.dk/Files/Files/Kommunen/Job/Personalepolitik%202017.pdf

Rygepolitik:
https://kerteminde.dk/Files/Files/Kommunen/Job/Rygepolitik%202017.pdf

Kerteminde Kommune ligger i det nordøstlige Fyn i en smuk og varieret natur. Kommunen har tæt på 25.000 indbyggere og byder på et aktivt forenings- og erhvervsliv og gode idræts- og fritidsmuligheder.

Kommunen har ca. 1.800 medarbejdere, der arbejder ud fra vores særlige kerneværdi, som er fællesskab, hvor vi både er tæt på hinanden og på borgerne.

Udover fællesskabet prioriterer og arbejder vi også med vores øvrige værdier i dagligdagen: Kvalitet, Nærvær, Udvikling og Trivsel. Herudover er dialog og samarbejde nøgleord, der kendetegner god ledelse i Kerteminde Kommune.

Organisationen baserer sig på flade strukturer, stor selvbestemmelse og gode udviklingsmuligheder, og vi er en røgfri arbejdsplads med røgfri arbejdstid.

Hvis du i dit nye job er IT bruger, kan der i forbindelse med din ansættelse være krav om, at du identificerer dig med dit MitID, du vil i så fald kontaktes herom.

Kerteminde Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=0e21ce39)

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Kerteminde Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Kerteminde Kommune, Lindhøjvænget, 5330 Munkebo

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 11-12-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5949113

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet