Grundforløb 2-elever med henblik på at blive social- og sundhedsassist

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Har du lyst til at uddanne dig i et spændende og udviklende læringsmiljø med høj kvalitet?
Kerteminde kommune søger løbende Grundforløb 2-elever målrettet SSA-uddannelsen, til 3 årlige optag i januar, marts og september

Har du lyst til en meningsfuld uddannelse indenfor omsorg og sundhed, hvor du kombinerer praktik med teori? Vil du udvikle dig og opnå stærke kompetencer indenfor sundhedsområdet og blive en del af en meget efterspurgt og attraktiv medarbejderprofil?

Vi søger elever +25 årige til optag på Grundforløb 2 og venter spændt på din ansøgning.

Med en social- og sundhedsassistent uddannelse bliver du en del af et frontpersonale der, i dén grad, gør en forskel for Kerteminde Kommunes borgere

Uddannelsen er opbygget sådan, at du starter med et grundforløb 2 på op til 20 uger på Social- og Sundhedsskolen Fyn, herefter fortsætter du på hovedforløbet.

Som elev i Kerteminde Kommune vil du opleve et attraktivt og dynamisk læringsmiljø, hvor du i tæt samarbejde med praktikvejledere, daglig leder og kollegaer, vil tage den praktiske del af din uddannelse.

De mennesker, du kommer til at møde i dit arbejde, kan være unge, ældre, syge, borgere med psykiatriske lidelser eller handicappede, der har brug for professionel pleje og omsorg.

Du er en del af et tværfagligt team, hvor der arbejdes rehabiliterende, sundhedsfremmende og forebyggende.
Vi forventer, at du

  • udviser interesse og initiativ til at lære og har lyst til at udvikle dig som fagperson
  • er god til at samarbejde og tager ansvar
  • er god til at kommunikere skriftligt og mundtligt
  • er mødestabil
  • kan cykle
Du kan læse meget mere om social- og sundhedsassistentuddannelsen på www.sosufyn.dk

Inden du ansøger om, at blive ansat som social- og sundhedsassistentelev på grundforløbet, skal du have udarbejdet et optagelsesbrev på social- og sundhedsskolen Fyn, som du vedhæfter din ansøgning.

Du skal henvende dig på Sosu-Fyn for at booke en vejledningstid på https://sosufyn.dk/ eller telefon 63 10 27 00 tast 1.
Voksenelever
Er du fyldt 25 år, når du begynder på din uddannelse, og har du et års relevant beskæftigelse inden for de sidste fire år, får du voksenelevløn.

Du skal selv dokumentere, at du har et års relevant beskæftigelse inden elevkontraktens indgåelse.
Voksenelevlønnen er løntrin 11 plus et grundlønstillæg svarende til 22.487 kroner pr. måned.

Arbejdstiden er 37 timer ugentligt.

Prøvetid:
De første 3 måneder af din oplæring betragtes som prøvetid.
Det betyder, at prøvetiden gælder indtil du har været i oplæring i 3 måneder.

Når du sender din ansøgning, bedes du indsende AL relevant dokumentation såsom:
RKV - Realkompetencebevis
Eksamensbeviser
Anbefalinger / udtalelser fra tidligere arbejdsgivere.

Kerteminde Kommune optager elever på baggrund af en samlet vurdering af din ansøgning dit CV og den medsendte dokumentation.
Straffeattest
I forbindelse med ansættelse indhentes offentlig straffeattest.
Ansøgningsfrist
Denne er løbende

For yderligere oplysninger kontakt uddannelsesansvarlig Kristina Børsholt via mail: krbo@kerteminde.dk eller på telefon 21 14 99 54 eller uddannelseskoordinator Trine Rath Lindskov Nielsen på trn@kerteminde.dk eller på telefon 30 46 70 08.

Der vil løbende blive afholdt jobsamtaler.
__________________________________________________________

Får du et afslag på din ansøgning om elevstilling, er Kerteminde Kommune forpligtet til at registrere afslaget.
Oplysningerne registreres på Praktikpladsen.dk og overføres til Datavarehuset i Styrelsen for It og Læring. Oplysningerne indsamles udelukkende til statistiske formål. De registrerede oplysninger er ikke synlige for dig eller offentligheden. Indsamlingen af disse data sker med hjemmel i §58 i Bekendtgørelse om Erhvervsuddannelser.

Kerteminde Kommune ligger i det nordøstlige Fyn i en smuk og varieret natur. Kommunen har tæt på 25.000 indbyggere og byder på et aktivt forenings- og erhvervsliv og gode idræts- og fritidsmuligheder.

Kommunen har ca. 1.800 medarbejdere, der arbejder ud fra vores særlige kerneværdi, som er fællesskab, hvor vi både er tæt på hinanden og på borgerne.

Udover fællesskabet prioriterer og arbejder vi også med vores øvrige værdier i dagligdagen: Kvalitet, Nærvær, Udvikling og Trivsel. Herudover er dialog og samarbejde nøgleord, der kendetegner god ledelse i Kerteminde Kommune.

Organisationen baserer sig på flade strukturer, stor selvbestemmelse og gode udviklingsmuligheder, og vi er en røgfri arbejdsplads med røgfri arbejdstid.

Hvis du i dit nye job er IT bruger, kan der i forbindelse med din ansættelse være krav om, at du identificerer dig med dit MitID, du vil i så fald kontaktes herom.

Kerteminde Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=feb1baf3)

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Kerteminde Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Kerteminde Kommune, Lindøalleen, 5330 Munkebo

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 14-03-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5990370

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet