Kerteminde Kommune: 8 Social- og Sundhedshjælperelever

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

KOM OG VÆR EN DEL AF HOLDET

8  social- og sundhedshjælperelever til Kerteminde Kommune med start den  8. januar 2024

Vil du uddannes indenfor et omsorgsfag, hvor du arbejder med mennesker, der er fysisk, psykisk eller socialt udfordrede? Så kan du være den elev, vi søger til en lønnet uddannelse, som kan vare op til 14 måneder. Uddannelsen veksler mellem skole- og oplæringsperioder.

I Kerteminde Kommune har vi fokus på et positivt læringsmiljø, hvor vi både vægter tryghed og faglig udvikling for vores elever. Du bliver en del af et tværfagligt team, hvor der arbejdes med rehabilitering, sundhedsfremme og forebyggelse.

I vores kommune vil den første oplæringsperiode altid være på ét af vores 5 plejehjem. Alle vores elever har også en oplæringsperiode i én af hjemmeplejens udegrupper. I dine oplæringsperioder får du en oplæringsvejleder, som du samarbejder med omkring din faglige udvikling og dine praktikmål. Derudover har du studietid 3 timer om ugen, hvor du kan fordybe dig i det faglige stof.

I oplæringsperioderne arbejder du med borgere, der har behov for hjælp i hverdagen. Arbejdet foregår i tæt samarbejde med kolleger. Du vil gradvist få flere selvstændige opgaver.

I det praktiske arbejde hjælper du med det, som borgeren ikke selv kan, bl.a. med personlig hygiejne, bad, af- og påklædning, rengøring, tøjvask og hjælp til spisning.

Vi forventer, at du:

 • Er motiveret, har lyst til læring og til at udvikle dig
 • Deltager aktivt i eget uddannelsesforløb
 • Er mødestabil
 • Kan arbejde selvstændigt, ansvarligt og tage initiativ til løsning af opgaver
 • Udviser respekt og forståelse for andre mennesker
 • Kan cykle
 • Ved ansættelse indhentes offentlig straffeattest
Du kan læse meget mere om Social- og Sundhedshjælperuddannelsen på dette link: http://www.sosufyn.dk

Ansøgningsfristen er: den 25. oktober 2023.

Adgangskrav:
 • Du skal inden 7. januar 2024 have bestået GRUNDFORLØB 2 (GF2)
 • Vedhæfte et optagelsesbrev og en uddannelsesplan fra Social- og Sundhedsskolen Fyn til din ansøgning.
Du får en uddannelsesplan og et optagelsesbrev ved at gå ind på optagelse.dk og søge om optagelse på grundforløb 2 (GF2).

Du indkaldes herefter til en individuel samtale med en vejleder på SOSU Fyn, hvorefter du får udarbejdet uddannelsesplan og optagelsesbrev.

Har du spørgsmål til din ansøgning til grundforløb 2, kan du henvende dig på Social- og Sundhedsskolen Fyn for at booke en vejledningstid på www.sosufyn.dk eller ved at ringe på 63 10 27 00.

Løn- og ansættelsesvilkår:
Overenskomst mellem KL og FOA.

Arbejdstiden er 37 timer ugentligt med skiftende mødetider. Mest almindelige mødetid er kl. 07.00.

Som SSH-elev er du enten berettiget til almindelig elevløn, som udgør 12.689 kr./mdr. eller voksenelevløn, som er svarende til 22.210 kr./mdr.
Kriterierne for voksenelevløn er: du er fyldt 25 år og har minimum et års relevant erfaring med pleje og omsorg til voksne indenfor de sidste 4 år – med gennemsnitlig 24 timer ugentligt.

Hvis du er 25 år eller derover og ikke er berettiget til voksenelevløn, kan du kontakte dit lokale jobcenter og undersøge muligheden for at søge voksenlærlingeløn. Lønnen er svarende til en voksenelevløn.

Når du sender din ansøgning bedes du indsende al relevant dokumentation såsom:
 • CV
 • RKV - Realkompetencebevis
 • Eksamensbeviser
 • Anbefalinger/udtalelser fra tidligere arbejdsgivere.
For yderligere oplysninger kontakt:
Uddannelsesansvarlig Kristina Børsholt på mail: krbo@kerteminde.dk eller telefon 2114 9954.
Elevkoordinator Trine Nielsen på trn@kerteminde.dk eller telefon 3046 7008.

Får du et afslag på din ansøgning om elevstilling, er Kerteminde Kommune forpligtet til at registrere afslaget – herunder også dit cpr-nummer. Oplysningerne registreres på Praktikpladsen.dk og overføres til Datavarehuset i Styrelsen for It og Læring. Oplysningerne indsamles udelukkende til statistiske formål. De registrerede oplysninger er ikke synlige for dig eller offentligheden. Indsamlingen af disse data sker med hjemmel i §58 i Bekendtgørelse om Erhvervsuddannelser.

Kerteminde Kommune ligger i det nordøstlige Fyn i en smuk og varieret natur. Kommunen har tæt på 25.000 indbyggere og byder på et aktivt forenings- og erhvervsliv og gode idræts- og fritidsmuligheder.

Kommunen har ca. 1.800 medarbejdere, der arbejder ud fra vores særlige kerneværdi, som er fællesskab, hvor vi både er tæt på hinanden og på borgerne.

Udover fællesskabet prioriterer og arbejder vi også med vores øvrige værdier i dagligdagen: Kvalitet, Nærvær, Udvikling og Trivsel. Herudover er dialog og samarbejde nøgleord, der kendetegner god ledelse i Kerteminde Kommune.

Organisationen baserer sig på flade strukturer, stor selvbestemmelse og gode udviklingsmuligheder, og vi er en røgfri arbejdsplads med røgfri arbejdstid.

Kerteminde Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=fb57c29c)

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Kerteminde Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Kerteminde Kommune, Lindøalleen, 5330 Munkebo

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 25-10-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://www.ofir.dk/resultat/Jobannonce.aspx?ofirId=fb57c29c&action=sendApplicationUrl&utm_source=job.jobnet.dk&utm_medium=referral

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5908189

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet