Kerteminde Kommune: Er du fremtidens digitale Social- og Sundhedsassistent

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Kerteminde Kommune søger 2 social- og sundhedsassistentelever til DigiTech-linjen til GF2- og hovedforløb med opstart i januar 2024.

Interesserer du dig for mennesker og teknologi, og vil du være rollemodel og "first mover", når det kommer til at bruge teknologiske hjælpemidler i plejen af borgerne? Så er du måske en af de kommende elever på den nye DigiTech-linje for social- og sundhedsassistentelever.

De fynske kommuner har i samarbejde med Social- og Sundhedsskolen Fyn oprettet en DigiTech-linje på social- og sundhedsassistentuddannelsen, med start på grundforløb 2 til januar 2024 - og du kan blive en del af et innovativt og spændende uddannelsesforløb.

Uddannelsen tager ca. 46 måneder og veksler mellem skole og praktik.

Som DigiTech-elev skal du lære det samme i teori og praksis som de øvrige social- og sundhedsassistentelever, men herudover kan du glæde dig til at lære en masse om teknologi og digitalisering på velfærdsområdet.

Når du er færdiguddannet, står du med gode kort på hånden ift. fremtidens arbejdsmarked og videreuddannelse.
De mennesker, du kommer til at møde i dit arbejde, kan være unge, ældre, syge, borgere med psykiatriske lidelser eller handicappede, der har brug for professionel pleje og omsorg.

Du bliver en del af et tværfagligt team, hvor der arbejdes rehabiliterende, sundhedsfremmende og forebyggende og i praktikken bliver du rollemodel ift. at tænke velfærdsteknologi ind i borgernes hverdag. Her møder du også din vejleder, som er videreuddannet indenfor DigiTech og klar til at støtte og vejlede dig til den bedst mulige uddannelse.

Vi forventer, at du:

  • Udviser interesse og initiativ til at lære og har lyst til at udvikle dig som fagperson 
  • Finder teknologi, it og digitalisering spændende og at du har lysten til at være med til at udbrede velfærdsteknologi indenfor SOSU-fagene – nu og i fremtiden
  • Er god til at samarbejde og tager ansvar
  • Er god til at kommunikere skriftligt og mundtligt
  • Er mødestabil
  • Kan cykle
Du kan læse meget mere om social- og sundhedsassistentuddannelsen på www.sosufyn.dk

Adgangskrav
For at komme i betragtning til stillingen som DigiTech-elev, skal du vedhæfte et optagelsesbrev og en uddannelsesplan fra Social- og Sundhedsskolen Fyn til din ansøgning. Du får en uddannelsesplan og et optagelsesbrev ved at gå ind på optagelse.dk og søge om optagelse på grundforløb 2. Du indkaldes herefter til en individuel samtale med en vejleder, hvorefter du får udarbejdet uddannelsesplan og optagelsesbrev.

Har du spørgsmål til din ansøgning til grundforløb 2, kan du henvende dig på Social- og Sundhedsskolen Fyn for at booke en vejledningstid på www.sosufyn.dk eller ved at ringe på 63 10 27 00.

Løn- og ansættelsesvilkår
Overenskomst mellem KL og FOA
Første år: 13.996 kroner
Andet år: 15.983 kroner

Voksenelever:
Er du fyldt 25 år, når du begynder på din uddannelse, og har du et års relevant beskæftigelse inden for de sidste fire år, får du voksenelevløn.
Du skal selv dokumentere, at du har et års relevant beskæftigelse inden elevkontraktens indgåelse.
Voksenelevlønnen er løntrin 11 plus et grundlønstillæg, svarende til 22.210 kroner pr. måned.

Arbejdstiden er 37 timer ugentligt med skiftende mødetider. Mest almindelige mødetid er kl. 07.00.

Voksenlærlingeløn
Derudover er der mulighed for at blive ansat på voksenlærlingeløn hvis du er:

Dagpenge-, kontanthjælps- uddannelseshjælpsmodtager eller integrationsydelsesmodtager og du er ufaglært med mere end 2 måneders forudgående ledighed, eller har en forældet uddannelse som faglært. Tal med dit lokale jobcenter om du er berettiget.

Når du sender din ansøgning bedes du indsende AL relevant dokumentation såsom:
RKV  - Realkompetencebevis
Eksamensbeviser
Anbefalinger/udtalelser fra tidligere arbejdsgivere.

I Kerteminde Kommune optages elever på baggrund af en samlet vurdering af din ansøgning dit CV og den medsendte dokumentation.

Straffeattest
I forbindelse med ansættelse indhentes der offentlig straffeattest.

Ansøgningsfrist: den 25. oktober 2023.
Tiltrædelse: den 12. januar 2024.

For yderligere oplysninger kontakt uddannelsesansvarlig Kristina Børsholt via mail: krbo@kerteminde.dk  eller på telefon 2114 9954 eller elevkoordinator Trine Rath Lindskov via mail : trn@kerteminde.dk eller på telefon 3046 7008.

 

Kerteminde Kommune ligger i det nordøstlige Fyn i en smuk og varieret natur. Kommunen har tæt på 25.000 indbyggere og byder på et aktivt forenings- og erhvervsliv og gode idræts- og fritidsmuligheder.

Kommunen har ca. 1.800 medarbejdere, der arbejder ud fra vores særlige kerneværdi, som er fællesskab, hvor vi både er tæt på hinanden og på borgerne.

Udover fællesskabet prioriterer og arbejder vi også med vores øvrige værdier i dagligdagen: Kvalitet, Nærvær, Udvikling og Trivsel. Herudover er dialog og samarbejde nøgleord, der kendetegner god ledelse i Kerteminde Kommune.

Organisationen baserer sig på flade strukturer, stor selvbestemmelse og gode udviklingsmuligheder, og vi er en røgfri arbejdsplads med røgfri arbejdstid.

Kerteminde Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=99e0ec9b)

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Kerteminde Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Kerteminde Kommune, Lindøalleen, 5330 Munkebo

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 25-10-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://www.ofir.dk/resultat/Jobannonce.aspx?ofirId=99e0ec9b&action=sendApplicationUrl&utm_source=job.jobnet.dk&utm_medium=referral

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5908188

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet