Produktionstekniker med fokus på indkøb og produktionskalkulationer (Manufacturing Technician)

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Er du vild med teknik, og synes du at indkøb, lagerstyring og certificeringsprocesser er spændende? Trives du i en dynamisk hverdag med kompetente kollegaer? Søger du en arbejdsplads, hvor du kan medvirke til udvikling? Så er Munkebo Clemco måske din næste arbejdsplads.

Munkebo Clemco er en lille afdeling af det amerikansk ejede selskab Clemco.

Clemco Gruppen arbejder inden for overfladebehandlingsbranchen på et verdensomspændende marked, med afdelinger i Europa, Asien og Amerika.

Munkebos primære rolle er som producent af blandt andet industrielle Vakuum sugere, ventilation, affugtere mm.

Vi er ordreproducerende, hvilket betyder, at tempoet i dagligdagen kan variere.

Virksomheden er et gammelt familieforetagende, som under amerikansk ledelse de seneste år er ved at gennemgå en omstrukturering og mere procesorienteret håndtering af dagligdagen.

Du vil blive en del af et uformelt miljø som pt. består af 22 medarbejdere fordelt i produktion og administration.

Virksomhedens medarbejdere har generelt en høj anciennitet, hvilket også er årsagen til, at vi søger nye kræfter, da vi har udskiftning grundet udsigten til pensionsfratrædelse.

Munkebo Clemco er præget af en uformel virksomhedsstruktur. Medarbejderne har indflydelse på deres arbejdsopgaver, udviklingen af nye arbejdsgange og processer.

Jobbeskrivelse:

Jobbet kræver en person, der kan jonglere flere roller med udgangspunkt i produktionsadministration herunder indkøb, produktion og lager. Du skal kunne tage ansvar og fungere godt med samarbejde samt værdsætte kommunikation. Du er selv med til at skabe rammerne for din arbejdsdag og skal kunne arbejde selvstændigt. Samarbejde med produktion og administration vil være en stor del af dagligdagen.

Arbejdsopgaverne består primært af:

 • Indkøb til produktion. Herunder motorer, pumper, stål, reservedele mm.
 • Udvikling af styklister mm.
 • Kontrol af varelager
 • Efterkalkulationer
 • Tovholder på produktcertificering og re-certificering EN-1090
 • Tovholder for PQDC

Hvad vi forventer:

Det vil være en fordel tidligere at have erfaring inden for stålindustri, overfladebehandlingsbranchen eller lignende.

En baggrund som teknisk ingeniør er et godt udgangspunkt.

Vi forventer ikke at du kommer med viden om vores specifikke produkter, da det i særdeleshed er nicheprodukter, men vi forventer, at du har en teknisk forståelse og hurtig indlæringsevne.

Vi sætter pris på godt humør og en positiv indstilling.

Hvilke kompetencer forestiller vi os at du ommer med:

 • Har en ingeniør baggrund og teknisk baggrund
 • Har erfaring fra branchen
 • Har sprogkunstskaber inden for engelsk. Tysk kan være en fordel
 • Er struktureret
 • Er omstillingsparat og har et drive for at videreudvikle virksomheden
 • Forstår vigtigheden af et godt arbejdsmiljø

Send ansøgning

Lyder det som jobbet for dig, så send din ansøgning hurtigst muligt via knappen "Ansøg dette job" her på siden. Vi behandler ansøgninger løbende.

Manufacturing Technician with a focus on supply chain and production cost analysis

Are you passionate about technology? Do you find supply chain, inventory management, and certification processes exciting? Do you thrive in a dynamic environment with competent colleagues? Are you looking for a workplace where you can contribute to the development? Then Munkebo Clemco might be your next workplace.

Munkebo Clemco is a part of the American-owned Clemco Group. The Clemco Group operates in the surface treatment industry in a global market, with branches in Europe, Asia, and America.

Munkebo's function is primarily as a manufacturer of industrial vacuum systems, ventilation systems, dehumidifiers, and more. We are an order-based company, which means the pace of workflow can vary.

The company is an old family business that is in the process of adapting to a more process-oriented culture under American leadership.

You can expect to be part of an informal environment that currently employ 22 employees in our production facility and administration. The company's employees generally have a prominent level of seniority, which is why we are also seeking a replacement with new fresh energy due to upcoming retirements.

Munkebo Clemco is characterized by an informal company structure. Employees are expected to influence their daily tasks, the development of workflows, and new processes, to shape what’s best for them and the company.

Job description:

The job requires a person who can juggle multiple roles based on production administration, including supply chain, manufacturing, and inventory management. You must be able to take responsibility of your workday, initiate and facilitate collaboration with coworkers, and appreciate communication. You will be a key part of the company as a provider of crucial information and data and understand that several departments will depend on your data. Collaboration with manufacturing site and administration will be a significant part of daily work.

The tasks primarily include:

 • Supply management for manufacturing, including motors, pumps, steel, spare parts, etc.
 • Development of bill of materials, spare parts lists, etc. for new orders
 • Inventory management
 • Manufacturing cost management
 • Coordinator for product certification and re-certification EN-1090
 • Coordinator for PQDC

What we expect:

It’s a big advantage to have previous experience in the steel industry, surface treatment industry, or similar.

A background as an engineer is a good starting point.

We do not expect you to have knowledge of our specific products, as they are somewhat unique, but we do expect technical understanding and quick learning abilities.

We value a positive attitude and good sense of humor.

What competencies do we imagine you have:

 • Engineering or technical background
 • Industry experience
 • Language skills in Danish (required), English (spoken and written). German is a plus
 • Organized and Structured approach to tasks
 • Adaptability and a drive for continuous improvement
 • Understanding the importance of a good working environment

Apply for the position

If this sounds like the job for you, please submit your application as soon as possible through the button "Ansøg dette job" on this page. We process applications continuously.


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=21fde0a0)

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Kerteminde Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Munkebo Clemco A/S, smedeløkken, 5330 Munkebo

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 01-11-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5915536

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet